Aktualności

Drodzy Rodzice,

Od 06.05.2020 r. przedszkole i żłobek będzie otwarte w godz. 6:30-16:30.

Obowiązkowe oświadczenia do pobrania:

WYTYCZNE DLA RODZICÓW obowiązujące w placówce od 06.05.2020 r. do odwołania:

 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • W placówce obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich.
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce przekaż nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.
 • Nie wchodź na teren placówki, zostań w przedsionku, zdezynfekuj ręce  – dziecko odbierze pracownik Przedszkola po czym umyje mu ręce mydłem antybakteryjnym, w godzinach odejścia odprowadzi je ubrane do przedsionka.
 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 rok życia zaopatrz je w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do/z placówki. 
 • Wyjaśnij dziecku aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania/kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.
 • W placówce obowiązuje zakaz mycia zębów.
 • W placówce ponownie będzie mierzona temperatura dziecku (dwukrotnie).

PAMIĘTAJMY !


To od Państwa rzetelnych informacji zależy zdrowie i życie wszystkich dzieci pozostających pod opieką przedszkola, Państwa, a także pracowników placówki. W tym wyjątkowym czasie każdy z nas jest odpowiedzialny za drugiego człowieka. Nikt nie może pozwolić sobie na niedomówienia, zatajenia prawdy, itp., liczymy na zrozumienie w powyższej kwestii.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781

Z poważaniem
Anna Dziób

Pliki do pobrania dla dzieci w zakładce Jeżyki – Karty Pracy oraz Misie – Karty Pracy.

Drodzy Rodzice!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21 TRWA 🙂
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
E-MAIL: biuro@przedszkolemiechow.pl
oraz telefonicznego: 510-345-038 – Anna Dziób
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂 poniżej załączone są dokumenty rekrutacyjne 🙂 Liczy się kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania przedszkole:

 

Dokumenty do pobrania żłobek:

Nasze Motto

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł‚ tak, by samo wiedzieć chciało.
J. Korczak