OFERTA
2020/2021
• Dzieci do naszego przedszkola przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.
• Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.
PRZEDSZKOLE „KUBUSIOWY OGRÓD”
– przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Opłata wpisowe :150zł
CZESNE w przedszkolu wynosi:
• 300zł pobyt 6.30-18.00 + wyżywienie (2zł śniadanie + 5zł obiad + 2zł podwieczorek)
• 250 zł pobyt 6.30-13.00 + wyżywienie (2 zł śniadanie + 5 zł obiad)
• 200 zł pobyt 6.30-12.30 + wyżywienie (2 zł śniadanie) Rodzic odbiera dziecko przed obiadem
• Dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym czesne 0zł + wyżywienie
Rodzeństwo zniżka w opłacie czesnego na drugie dziecko -30%
Zgłoszenia o nieobecności dziecka w danym dniu zgłaszamy sms pod numer przedszkolny 733900333 do godz. 7:00 w danym dniu.
CZESNE obejmuje:
• pomoce dydaktyczne
• zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego
W TYM WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE:

• Fachowa opieka nad dziećmi, codziennie od 6.30 – 18.00
• Przyjazna dziecku atmosfera
• Niewielkie grupy wiekowe
• Duże przestronne sale, udekorowane według pór roku
• Zajęcia z języka angielskiego
• Zajęcia logopedyczne
• Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
• Zajęcia muzyczno- ruchowe, taniec
• Zajęcia matematyczne z wykorzystaniem elementów metody według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Zajęcia z literaturą – wykorzystanie bajek terapeutycznych
• Zajęcia prowadzone metodą projektów
• Zajęcia badawcze
• Zabawy dydaktyczne
• Zajęcia multimedialne
• Udział w konkursach
• Uczestnictwo w projektach ogólnopolskich : „Cała Polska czyta dzieciom”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
• Zajęcia z dziećmi prowadzone w oparciu o Metodę Dobrego Startu
• Warsztaty kulinarne
• Praca z dzieckiem zdolnym
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z deficytami rozwojowymi
• Codzienne spacery lub czas spędzany na świeżym powietrzu
• Własny plac zabaw
• Wiele atrakcji zgodnie z kalendarzem imprez przedszkolnych
• Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
* Wykształcona kadra pedagogiczna: oligofrenopedagog, logopeda, pedagog, nauczyciel pedagogiki specjalnej – wspomaganie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera .
* Placówka czynna przez 12 miesięcy, dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.
DODATKOWO płatne są:
• wycieczki edukacyjne, wycieczki rekreacyjne, Sensoplastyka® itp

 

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego proszę o kontakt w sprawie rekrutacji pod nr telefonu 510345038 lub adresem e-mail biuro@przedszkolemiechow.pl