Dokumenty rekrutacyjne

OFERTA 2021/2022 do przedszkola 🙂

Dzieci do naszego przedszkola przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy. 

Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc. 

PRZEDSZKOLE „KUBUSIOWY OGRÓD”
 – przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat 

Opłata wpisowego: 150 zł
CZESNE w przedszkolu wynosi: 

• 340 zł pobyt 6.30-18.00 + wyżywienie (2 zł śniadanie + 5 zł obiad + 2 zł podwieczorek);

• 280 zł pobyt 6.30-13.00 + wyżywienie (2 zł śniadanie + 5 zł obiad);

• 230 zł pobyt 6.30-12.30 + wyżywienie (2 zł śniadanie) – Rodzic odbiera dziecko przed obiadem;

• Dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym czesne 0zł + wyżywienie;

Rodzeństwo zniżka w opłacie czesnego na drugie dziecko -30% 

Zgłoszenia o nieobecności dziecka w danym dniu zgłaszamy sms pod numer przedszkolny 733900333 do godz. 7:00 w danym dniu. 

CZESNE obejmuje: 

 • pomoce dydaktyczne 
 • zajęcia dydaktyczno-merytoryczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

W TYM WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE: 

 • Fachowa opieka nad dziećmi, codziennie od 6.30 – 18.00
 • Przyjazna dziecku atmosfera
 • Niewielkie grupy wiekowe
 • Duże przestronne sale, udekorowane według pór roku
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Zajęcia muzyczno- ruchowe, taniec
 • Zajęcia matematyczne z wykorzystaniem elementów metody według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Zajęcia z literaturą – wykorzystanie bajek terapeutycznych
 • Zajęcia prowadzone metodą projektów
 • Zajęcia badawcze
 • Zabawy dydaktyczne
 • Zajęcia multimedialne
 • Udział w konkursach
 • Uczestnictwo w projektach ogólnopolskich : „Cała Polska czyta dzieciom”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, itp.
 • Zajęcia z dziećmi prowadzone w oparciu o Metodę Dobrego Startu
 • Warsztaty kulinarne
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z deficytami rozwojowymi
 • Codzienne spacery lub czas spędzany na świeżym powietrzu
 • Własny plac zabaw
 • Wiele atrakcji zgodnie z kalendarzem imprez przedszkolnych
 • Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków 

Wykształcona kadra pedagogiczna: oligofrenopedagog, logopeda, pedagog, nauczyciel pedagogiki specjalnej – wspomaganie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera . 

Placówka czynna przez 12 miesięcy, dzieci mają zapewnione 4 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. 

DODATKOWO płatne są: 

wycieczki edukacyjne, wycieczki rekreacyjne, Sensoplastyka®, itp. 

OFERTA NA ROK 2021 DO ŻŁOBKA 🙂

Czesne: 550 zł

Wyżywienie: 9 zł/ dzień

Wpisowe: 190 zł

Więcej informacji pod nr tel. 510 345 038 lub adresem e-mail biuro@przedszkolemiechow.pl