• rozmowy
  • opowiadania
  • zagadki
  • objaśnienia i instrukcje,
  • sposoby społecznego porozumiewania się
  • metody żywego słowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.